Американски изтребители Start.bg - страница с информация за американските изтребители http://us-iztrebiteli.start.bg/ bg <![CDATA[Втори F-117 е бил поразен над Югославия през 1999 г.]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_53678 1607107048 1607107048 1607107048 868651 <![CDATA[Излюпването на Пепелянката (част I)]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_9192 1605022538 1605022538 1605022538 867392 <![CDATA[Излюпването на Пепелянката (част II)]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_9192 1605022505 1605022505 1605022505 867391 <![CDATA[Золтан Дани – единственият човек, който свали Стелт със система от 1961 г.]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_53678 1595051995 1595051995 1595051995 863554 <![CDATA[F-16 за България – между пиленето и рязането]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_9192 1589206476 1589206476 1589206476 861576 <![CDATA[This is why the America's Doesn't Export the F-22 Raptor]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_91789 1577184583 1577184583 1577184583 855283 <![CDATA[F-35A (Nellis AFB 2019)]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_91622 1574444883 1574444883 1574444883 854344 <![CDATA[AF Weapons Loaders Arm F-15 Fighters]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_21841 1565787409 1565787409 1565787409 850326 <![CDATA[F-117A First Flight Chief Test Pilot, Hal Farley]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_53678 1563823903 1563823903 1563823903 849064 <![CDATA[F-20 - Изтребителят без късмет]]> http://us-iztrebiteli.start.bg/#b_63930 1556903247 1556903247 1556903247 847241